Sponsored by China Society for Human Rights Studies

The list of the consultants of the Fifth National Council of China Society for Human Rights Studies

2022-09-23 15:09:48Source: en.humanrights.cn

The list of consultants of the Fifth National Council of China Society for Human Rights Studies (10 persons)

(In stroke order of surnames)

 

Bai Guimei

Zhu Liyu

Liu Wenzong

Liu Hainian

Li Yunlong

Li Buyun

Gu Chunde

Zhang Hongyi

Zhang Xiaoling

Chen Zhishang

 

 

Top