Sponsored by China Society for Human Rights Studies

The list of standing directors of the Fifth National Council of China Society for Human Rights Studies

2022-09-23 15:14:23Source: en.humanrights.cn

The list of standing directors of the Fifth National Council of China Society for Human Rights Studies (69 persons)

(In stroke order of surnames)

 

Wan Junren

Ma Huaide

Ma Guoying

Wang Lifeng

You Liang

Yin Kuijie

Mao Junxiang

Shi Guosheng

Penba Lhamu

Fu Zitang

Fu Changliang

Fu Chaoqi

Padma Choling

Xing Zhigang

Sun Xiaoxia

Mu Haisong

Liu Jie

Liu Meiru

Qi Yanping

Li Xiao

Li Guohong

Li Xiaojun

He Zhipeng

He Shuwen

Tong Lihua

Wang Xigen

Shen Yongxiang

Song Lingyun

Zhang Yun

Zhang Wei

Zhang Han

Zhang Lei

Zhang Wanhong

Zhang Fengyang

Zhang Yonghe

Zhang Jianzhong

Zhang Guobin

Zhang Ai'ning

Chen Hongbo

Wu Leifen

Shi Jiandong

Su Faxiang

Luo Yanhua

Zheng Dui

Zhou Wei

Zhou Changjun

Hu Yuhong

Zuliyati Simayi

Liu Huawen

Zhao Changbao

Zhao Gaofeng

Zhao Haiyan

Jiang Baoming

Jiang Leiguang

Hou Zhaoxun

Guo Lin

Ni Siyi

Yao Li

Jia Hongmei

Qian Xiaoyan

Tang Xianwen

Huang Wenyi

Chang An

Chang Jian

Gong Xianghe

Jiang Jianguo

Lu Guangjin

Han Dayuan

Lai Xike

 

Top