Sponsored by China Society for Human Rights Studies

The list of members of the Third National Council of China Society for Human Rights Studies

2018-03-22 15:00:25Source: en.humanrights.cn
President of the Third National Council of China Society for Human Rights Studies
 
Luo Haocai
 
Vice-President of the Third National Council of China Society for Human Rights Studies
 
Wan Exiang  Ye Xiaowen  Li Junru  Dong Yunhu  Chen Shiqiu
 
Secretary-General of the Third National Council of China Society for Human Rights Studies
 
Lu Guangjin
 
List of Standing Directors of the Third National Council of China Society for Human Rights Studies
 
57 persons in total
 
(In surname stroke order)
 
Mao Gongning (Zhuang Ethnic Minority)  Mao Qun’an  Wang Lixin
 
Wang Zaibang  Wang Qiyan  Wang Liming
 
Chen Yaming (female)   Wang Puqu  Feng Jun
 
Bai Gang  Ai Silin  Liu Fuhe
 
Zhu Guanglei  Jiang Guangping  Jiang Mohui
 
Xu Zhangrui  He Dongping  He Xiquan
 
Yu Yong  Wu enyuan  Zhang Wenxian
 
Zhang Ximing  Zhang Mingkai  Li Lin
 
Li Shi’an  Li Guobin  Li Jianling
 
Li Shaoxian  Yang Mingfei  Sha Qiguang (Hui Ethnic Minority) 
 
Shao Lei  Shao Wenhong (female)  Zou Xiaoqiao (female)
 
Chen Ya’an  Zhuo Zeyuan  Jin Delong
 
Sun Ruofeng  Hu Jianmiao  Zhao Dunhua
 
Hao Shiyuan (Mongolian Ethnic Minority)  Hao Linna (female, Mongolian Ethnic Minority)  Ru Xiaomei (female)
 
Ju Mengjun  Yuan Dongping  Xu Xianming
 
Gelek (Tibetan Ethnic Minority)  Zhang Donggang  Li Jun
 
Gao Gang  Huangping  Sherab Nyima (Tibetan Ethnic Minority)
 
Zhan Zhongle  Han Zhen  Xiong Lei (female)
 
Teng Wei  Dai Yuzhong  Hu Yunteng
 
List of Directors in Beijing of the Third National Council of China Society for Human Rights Studies
 
42 persons in total
 
(In surname stroke order)
 
Bu Wei (female)  Wang Ping  Wang Sixin  
 
Wang Qiaohong (female)  Shi Weimin  Feng Jiancang
 
Ye Jingyi (female)  Shi Meixia (female)  Liu Jun
 
Sun Shiyan (Korean Ethnic Minority)  Zhu Feng  Zhu Xiaoqing (female)
 
Jiang Guoqing  He Ping  Wu Bikang
 
Zhang Wei  Zhang Guogang  Zhang Shunhong
 
Zhang Xiaoling (female)  Li Yunlong (Korean Ethnic Minority)  Li Mingshun
 
Liu Huawen  Yang Gongle   Yang Chengming
 
Yang Mingjie  Yang Haijiao  Zhou Qi (female)
 
Zhou Hanhua  Luo Yanhua (female)  Yu Junjian
 
Zheng Dafa (Tujia Ethnic Minority)  Ban Wenzhan  Mo Jihong
 
Gao Xiang  Huang Bailian  Jing Jun
 
Dong Zhenghua  Han Dayuan (Korean Ethnic Minority)  Han Xiaobing (female)
 
Han Yusheng  Huo Guihuan  Xiong Wanpeng
 
List of Local Directors of the Third National Council of China Society for Human Rights Studies
 
72 persons in total
 
Beijing Municipality: Wang Hui (female)
 
Shanghai Municipality: Song Chao  Liu Jie  Zhang Naigen
 
Tianjin Municipality: Gong Jiansheng  Chang Jian  Zhao Zhengqun
 
Chongqing Municipality: Zhou Bo  Fu Zitang  Zhang Yonghe
 
Helongjiang Province: Tan Hongyu (female)  He Ying (female)
 
Jilin Province: Du Hongqi (female)  Tian Yipeng 
 
Liaoning Province: Mu Huaizhong  Fang Guangshun 
 
Hebei Province: Yang Yongshan  Zhang Jiliang  Gao Xinman (female)
 
Shanxi Province: Wang Laying
 
Inner Mongolia Autonomous Region: A Long (Daur Ethnic Minority)  Liu Jinghai
 
Shaanxi Province: Li Wei  Xiao Zhenghong
 
Gansu Province: Liang Heping  Li Chaodong
 
Ningxia Hui Autonomous Region: Zhang Kehong  Ma Zongbao (Hui Ethnic Minority)
 
Qinghai Province: Liu Guiyou (Manchu Ethnic Minority)  Ma Youyi (Hui Ethnic Minority)
 
Xinjiang Uygur Autonomous Region: Hou Hanmin (female)  Liu Zhongkang  Niu Ruji
 
Shandong Province: Li Jianjun  Xiao Jinming  Qi Yanping
 
Jiangsu Province: Si Jinquan  Zhang Fengyang
 
Zhejiang Province: Lv Jianchu  Wang Jinling (female)  Yang Xiejiao
 
Jiangxi Province: Ouyang Suqin
 
Anhui Province: Zhang Zongliang  Shen Yuechun
 
Fujian Province:  Zhu Qing  Li Xin
 
Henan Province: He Yu  Li Zhenjiang  Jiao Jinmiao
 
Hubei Province: Zhou Yiping   Zhou Yezhong  Qiao Xinsheng
 
Hunan Province: Kong Heping  Li Xianbo
 
Guangdong Province: Mo Gaoyi  Xu Junzhong  Dong Ao  Yang Songcai
 
Guangxi Zhuang Autonomous Region: Niu Xianzhong  Sun Xiaoying
 
Yunnan Province: Wu Hao
 
Guizhou Province: Zhou Xiaoyun  Xi Xiaoming (female)
 
Sichuan Province: Hou Xiongfei  Duan Yu  Wang Mi  Zhou Wei
 
Tibet Autonomous Region: Suo Lin   Tsewang Tashi (Tibetan Ethnic Minority)  Tsering Gyalpo (Tibetan Ethnic Minority)
 
Hainan Province: Zhang Zuorong  Liao Xun
Top